برچسب: سوپرهیرو

سوپرهیرو

از صبح که چادر بزرگ را سرپا کردند و همه به سرعت مشغول چیدن صندلی‌ها و آماده کردن نمایش شدند استرس به جانم افتاده….

خواندن متن کامل »