برچسب: یاغی

یاغی

«یک مربع چهار در چهارِ یخی. از آن اتاق، این شش کلمه اولین چیزی است که یادم می‌آید. اگر یک روزی بروید و همان…

خواندن متن کامل »