مستند

آیین گِل

گِل مالی، آیین گِل یا خٙه‌رٙه مالی آئینی است که مردم لرستان در سوگواری‌های مختلف از جمله در مرگ افراد خانواده یا عزاداری‌های مذهبی انجام می‌دهند. در این آیین که روز عاشورا در خرم‌آباد و دیگر شهرهای لرستان برگزار می‌شود افراد به سر و صورت و لباس‌های خودشان گل می‌مالند و در مراسم عاشورا شرکت می‌کنند.