طبیعت

یک روز برفی

این عکس‌ها که سال ۱۳۹۷ در افجه‌ی تهران عکاسی شده‌اند قرار بود دربرگیرنده‌ی موضوع نقطه و خط باشند اما شیطنت باعث شد که بعضی از عکس‌ها از این موضوع فراتر بروند.