طبیعت

غروب ۱

در دوران قرنطینه‌ی ناشی از همه‌گیری ویروس کویید-۱۹، طبیعت و هوای آزاد برای من و احتمالاً خیلی‌های دیگر، معنای بسیار متفاوتی پیدا کرده بود. تقریباً هر روز روی بالکن می‌نشستم و غروب آفتاب را تماشا می‌کردم. بعضی از این غروب‌ها به حدی زیبا بودند که ارزش ثبت شدن داشتند.