طبیعت, مستند, منظره‌شهری

دوران کرونا۱

زندگی در دوران کرونا با زندگی در هر زمان دیگری فرق داشت. خانه‌نشینی مداوم و به حداقل رساندنِ دیدن آدم‌ها باعث شده بود تا آن دوران در عین ترسناک بودن، افسرده‌کننده هم باشد. در همان دوران با بعضی از دوستان شروع به عکاسی از زندگی خود کردیم و این عکس‌ها نتیجه‌ی آن پروژه هستند.