برچسب: خاموشی

خاموشی

وقتی ساعت دیجیتال رومیزی که آرم The Ellen DeGeneres Show‌ روی آن حک شده عدد 06:00 را نشان می‌دهد، صدای بیب ممتدی توی اتاق…

خواندن متن کامل »