طبیعت, مستند

نیمکت‌ها در ساحل

در ساحل بوشهر نیمکت‌هایی وجود دارند که رو به دریا قرار گرفته‌اند و وقتی کسی روی آن‌ها می‌نشیند، روبه‌رویش ساحل خلیج فارس و یک غروب زیباست. این عکس‌ها مربوط به همین نیمکت‌ها و آدم‌هایی هستند که روی آن‌ها می‌نشینند.