طبیعت, مستند, منظره‌شهری

بوشهر

اوایل دوران کرونا سفری به بوشهر داشتم. وضعیت خلوت این شهر در دوران قرنطینه با بوشهر شلوغ و زنده‌ی سابق تفاوت زیادی داشت. ساحل و خیابان‌های شلوغ، حالا خالی از آدم‌ها بودند و بافت قدیمی بوشهر خودش را بیشتر از قبل نشون می‌داد.