طبیعت

دارآباد

دوران قرنطینه‌ی کرونا و در خانه ماندن‌های پیاپی به‌سختی می‌گذشت، تا این‌که بیرون رفتن با دوستان شروع شد. تا این‌که فهمیدیم طبیعت و هوای آزاد چقدر دوست‌داشتنی است. فهمیدیم که می‌شود در هوای آزاد، ماسک‌ها را درآورد و کمی نفس کشید.