تئاتر

تئاتر «عکس خانوادگی»

تئاتر «عکس خانوادگی» ۲۰ خرداد تا ۲۵ تیر ۱۳۹۷ در تماشاخانه‌ی ‌سنگلج روی صحنه رفت. محمود ‌استاد ‌محمد نویسنده و رضا ‌بهرامی طراح و کارگردان این نمایش بودند. پرستو ‌گلستانی، مهران ‌امام ‌بخش و امیر ‌عدل ‌پرور نیز در این نمایش بازی می‌کردند.