مستند, منظره‌شهری

خرم‌آباد/۱۳۹۷

خرم‌آباد لرستان بعد از مدت‌ها در آذر ۱۳۹۷ روزهایی بارانی را تجربه می‌کرد. این باران مداوم که چند روز بارید، رودخانه‌ی مرکز شهر را خروشان کرد و باعث شد طبیعت پاییزی شهر رنگ تازه‌ای به خود بگیرد. این عکس‌ها که از زاویه‌ی بالا و در یکی از همان روزها ثبت‌شان کرده‌ام، مناطق مختلف شهر خرم‌آباد را از نمای بام شهر نشان می‌دهند.