منظره‌شهری

شب/رنگ

شب/رنگ مجموعه‌ای از عکس‌هایی است که با موضوع رنگ و برای تمرین کلاسی عکاسی شده‌اند. این عکس‌ها در شب‌های بارانی زمستان ۱۳۹۷ تهران گرفته شده‌اند.