طبیعت, منظره‌شهری

رشت ۱۳۹۹

زمستان سال ۱۳۹۹ زمانی که تهران در محاصره‌ی هوای آلوده بود، چند روزی به رشت سفر کردم و در اقامتگاه داربن به کار داوطلبانه مشغول شدم. این اولین سفر تنهایی‌ا‌م به رشت و شمال کشور بود و دیدن رشت در سه هوای آفتابی، بارانی و برفی معجزه‌ای بود که نصیبم شد.